+48 607-884-867 Jan Mądry biuro@elka-osk.pl

O Firmie

Ośrodek Szkolenia Kierowców „ELKA” Jan Mądry istnieje od 2008 roku. Stanowi on połączenie bagażu doświadczeń w szkoleniu przyszłych kierowców i branży Automotive wraz z „młodym duchem” – stanowiącym odpowiedź na aktualne potrzeby rynku i klientów, dążącym do ciągłego udoskonalania i ponoszenia standardów.

Misją OSK „ELKA” jest nie tylko realizacja programu szkolenia niezbędnego do zdania egzaminu państwowego na prawo jazdy, ale także przygotowanie kandydatów na kierowców do samodzielnego uczestniczenia w ruchu drogowym, zwłaszcza w tak specyficznym otoczeniu jakie funduje codzienność poruszania się na polskich drogach.

Ze względu na politykę rodzinnej firmy najważniejszymi aspektami OSK „ELKA” są: dbanie o szczegóły, zadowolenie klientów i przede wszystkim bezpieczeństwo ruchu drogowego.

W efekcie swojej pracy OSK ELKA otrzymał wyróżnienie w ramach konkursu „Szkoła OK” za bardzo dobre wyniki szkolenia kandydatów na kierowców w 2010 i 2013 roku przyznane przez Marszałka Województwa Lubuskiego Elżbietę Polak i WORD Zielona Góra.
dyplom grat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W 2015 roku, w nagrodę za rzetelność informacji i znajomość przepisów, otrzymaliśmy zaświadczenie od Tajemniczego Klienta, który sprawdza, kontroluje jakość firm z różnych branży.

zaswiadczenie